אני מחפש:

דירה מספר 9
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 10
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 7
₪958,968 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.24 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 8
₪959,836 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.52 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 6
₪936,554 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 103.78 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 38.21 מ"ר
שטח מחסן 6.15 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 3
₪979,941 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4.5
שטח דירה 115.2 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 10.27 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח
דירה מספר 4
מספר חדרים
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 2
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 9
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 10
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 7
₪958,968 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.76 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.24 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 8
₪959,836 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.52 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 6
₪900,535 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 105.74 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 12.91 מ"ר
שטח מחסן 6.55 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 3
₪871,348 צמוד למדד תשומות הבניה 10.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 10.27 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח
דירה מספר 4
₪869,973 צמוד למדד תשומות הבניה 10.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 9.83 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 2
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 10
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 9
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 8
₪959,836 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.52 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 7
₪958,968 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.24 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 6
₪906,026 צמוד למדד תשומות הבניה 09.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 105.74 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 12.91 מ"ר
שטח מחסן 6.55 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 4
₪869,973 צמוד למדד תשומות הבניה 10.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 9.83 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח
דירה מספר 3
₪872,020 צמוד למדד תשומות הבניה 11.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 10.27 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב
דירה מספר 2
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 10
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 9
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 8
₪959,836 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.52 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 7
₪958,986 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.24 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 6
₪906,837 צמוד למדד תשומות הבניה 09.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 105.74 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 12.91 מ"ר
שטח מחסן 6.55 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 4
₪868,631 צמוד למדד תשומות הבניה 09.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 9.83 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב
דירה מספר 3
₪878,006 צמוד למדד תשומות הבניה 05.2024
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 10.27 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח
דירה מספר 2
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 10
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 9
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 8
₪959,836 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.52 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 7
₪958,968 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.24 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 6
₪900,535 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 105.74 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 12.91 מ"ר
שטח מחסן 6.55 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 4
₪868,631 צמוד למדד תשומות הבניה 09.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 9.83 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח
דירה מספר 3
₪872,020 צמוד למדד תשומות הבניה 11.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 10.27 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב
דירה מספר 2
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 10
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 9
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 8
₪959,836 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.52 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 7
₪958,968 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.24 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 6
₪900,535 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 105.74 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 12.91 מ"ר
שטח מחסן 6.55 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 4
₪862,595 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 9.83 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב
דירה מספר 3
₪863,958 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 10.27 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח
דירה מספר 2
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 10
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 9
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 8
₪959,836 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.52 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 7
₪958,968 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.79 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 29.63 מ"ר
שטח מחסן 10.24 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 6
₪900,535 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 105.74 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 12.91 מ"ר
שטח מחסן 6.55 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 4
₪862,595 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 9.83 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח
דירה מספר 3
₪863,958 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 100.23 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 10.58 מ"ר
שטח מחסן 10.27 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב
דירה מספר 2
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 8
מספר חדרים 6
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 7
₪933,122 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 109.47 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 11.55 מ"ר
שטח מחסן 8.76 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 6
₪932,688 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 109.47 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 11.55 מ"ר
שטח מחסן 8.62 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 4
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 4
מספר חדרים 4
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 3
₪1,145,168 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 5
שטח דירה 125.31 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 65.46 מ"ר
שטח מחסן 7.38 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 2
₪1,164,506 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 5
שטח דירה 125.31 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 92.66 מ"ר
שטח מחסן 6.82 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 8
מספר חדרים 6
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 7
₪933,122 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 109.47 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 11.55 מ"ר
שטח מחסן 8.76 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 6
₪932,688 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 109.47 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 11.55 מ"ר
שטח מחסן 8.62 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 4
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 4
₪950,802 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.6 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 27.83 מ"ר
שטח מחסן 9.43 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 3
מספר חדרים 4
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 2
₪1,160,895 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 5
שטח דירה 122.11 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 160.44 מ"ר
שטח מחסן 6.82 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 8
מספר חדרים 6
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 7
₪931,936 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 109.47 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 11.04 מ"ר
שטח מחסן 8.76 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 6
₪931,502 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 109.47 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 11.04 מ"ר
שטח מחסן 8.62 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 4
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 4
₪947,408 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.6 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 26.37 מ"ר
שטח מחסן 9.43 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 3
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 2
₪1,153,411 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 5
שטח דירה 122.11 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 110.34 מ"ר
שטח מחסן 6.82 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 8
מספר חדרים 6
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 7
₪931,936 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 109.47 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 11.04 מ"ר
שטח מחסן 8.76 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 6
₪931,502 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 109.47 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 11.04 מ"ר
שטח מחסן 8.62 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 4
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 4
₪947,408 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.6 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 26.37 מ"ר
שטח מחסן 9.43 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 3
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 2
₪1,153,953 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 5
שטח דירה 122.11 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 111.04 מ"ר
שטח מחסן 6.82 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 8
מספר חדרים 6
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 7
₪931,936 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 109.47 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 11.04 מ"ר
שטח מחסן 8.76 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מערב, צפון
דירה מספר 6
₪931,502 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 109.47 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 11.04 מ"ר
שטח מחסן 8.62 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 5
מספר חדרים 4
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 4
₪947,408 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 4
שטח דירה 106.6 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 26.37 מ"ר
שטח מחסן 9.43 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 3
מספר חדרים 4
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר
דירה מספר 2
₪1,140,085 צמוד למדד תשומות הבניה 02.2023
מספר חדרים 5
שטח דירה 122.11 מ"ר
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה 93.14 מ"ר
שטח מחסן 6.82 מ"ר
מספר חניות 2
כיווני אוויר דרום, מזרח, צפון
דירה מספר 1
מספר חדרים 5
שטח דירה
שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות 2
כיווני אוויר